Kontakt

Pers | ekspert higieny

Składanie zamówień
736 11 22 35
Nawiązanie współpracy
736 11 22 36
Wypożyczalnia i serwis maszyn
736 11 22 37
Sprawy administracyjne
736 11 22 38

Dział księgowości, Dział marketingu, Dział logistyki, sprawy związane z ISO i RODO, flotą pojazdów i inne sprawy administracyjne.

Pers Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Bronisława Czecha 10
33-300 Nowy Sącz
NIP 734-35-28-313
REGON 123227783
KRS 0000526826
Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy: 200 000,00 PLN w całości wpłacony

Oddział Nowy Sącz

33-300 Nowy Sącz
ul. Bronisława Czecha 10

+48 608 330 717
+48 506 44 55 73
nowysacz@pers.com.pl

Oddział Tarnów

33-102 Tarnów
ul. Klikowska 101c

+48 604 935 641
tarnow@pers.com.pl

Oddział Rzeszów

35-206 Rzeszów
ul. Okulickiego 18

+48 668 583 299
rzeszow@pers.com.pl

Oddział Kielce

25-324 Kielce
ul. Sandomierska 133

+48 600 387 871
kielce@pers.com.pl

Jesteśmy ekspertem w zakresie profesjonalnej higieny i środków czystości!

Więcej...