Motoryzacja

Wyzwania związane z utrzymaniem czystości w sektorze usług samochodowych i transportowych (myjnie, warsztaty, firmy i bazy transportowe) wynikają przede wszystkim z:

  • specyficznych, często znacznych zabrudzeń tłuszczami, olejami mineralnymi, smarami i lakierami
  • konieczności używania środków, sprzętu i technik dostosowanych do mycia maszyn
  • potrzeby zapewnienia odpowiednich warunków pracy i bezpieczeństwa pracowników

Przy planowaniu zakupów oraz stosowaniu środków czystości wskazane jest:

  • używanie tylko specjalistycznych produktów dedykowanych branży samochodowej
  • dobór produktów do wykorzystywanych technik, np. łagodniejszych, neutralnych produktów w pianie do myjni ręcznych
  • dobór odpowiednio kwaśnych, alkalicznych lub neutralnych preparatów, stosowanie środków umożliwiających efektywnie mycie metali (felg, części) bez ryzyka spowodowania korozji lub uszkodzenia aluminium
  • uwzględnienie specyficznych wymagań odnośnie stosowania niektórych produktów – np. aplikowanie wyłącznie na nierozgrzane powierzchnie, nie eksponowanie na słońce, niedopuszczanie do wysychania stosowanych preparatów
  • zapewnienie odpowiednio skutecznych środków czystości dla pracowników, w tym na stanowiskach pracy - oprócz pian czy mydeł wykorzystywane są np. pasty ze ścierniwem i terpentyny roślinne pozwalające usuwać cięższe zabrudzenia. Istotne jest stosowanie produktów nie podrażniających skóry i nie powodujących uczuleń.
  • zastosowanie odpowiednich preparatów do utrzymania czystości stanowisk pracy – w szczególności czyszczenia zabrudzeń takich jak tłuste plamy i oleje pochodzenia mineralnego, lakiery

PERS oferuje wysokiej jakości, specjalistyczne produkty dedykowane branży związanej z motoryzacją, spełniające jej specyficzne wymogi. Również w tej kategorii, wymagającej zwykle silnie działających środków, dostępne są rozwiązania przyjazne dla środowiska, jak preparaty marki Kenotek do mycia i pielęgnacji pojazdów oraz mycia podłóg. W zależności od rodzaju, proekologiczne właściwości środków wynikają z eliminacji szczególnie szkodliwych substancji (fosforanów, rozpuszczalników) lub możliwości znacznej biodegradacji.

O efektywności produktów, oprócz ich jakości, przesądza odpowiednie stosowanie - np. dobór optymalnego stężenia do stopnia zabrudzenia (zwykle niższe dla samochodów osobowych i wyższe dla ciężarowych oraz najwyższe w przypadku mycia silników lub felg) oraz stosowanej techniki czyszczenia (mycie ręczne, lancą, szczotkowe). oferowane przez ekspertów PERS profesjonalne doradztwo i serwis zapewnią wybór najlepszych produktów oraz ich efektywne stosowanie. 


Jesteśmy ekspertem w zakresie profesjonalnej higieny i środków czystości!

Więcej...