Obiekty użyteczności publicznej

Specyfiką obiektów użyteczności publicznej jest bardzo znaczne natężenie ruchu a często również brak możliwości wyłączenia ich z użytkowania na czas sprzątania. W tej sytuacji utrzymanie czystości wymaga przede wszystkim:

  • sprawności i efektywności utrzymania czystości sanitariatów, zapewnienia stałej dostępności środków higieny - mydeł, papieru, ręczników jeśli są używane
  • wykorzystania środków i sprzętu umożliwiającego sprawne i bezpieczne utrzymanie czystości w czasie działania obiektu
  • zastosowania wydajnych akcesoriów i technik wspierających utrzymanie czystości ograniczających wnoszenie zanieczyszczeń, zapobiegających osadzaniu się brudu i unoszeniu kurzu
  • używania preparatów o odpowiedniej jakości i własnościach do utrzymania czystości miejsc o charakterze reprezentacyjnym
Przy wyborze środków czystości stosowanych w obiektach użyteczności publicznej istotna jest uwzględnienie takich aspektów jak:
  • szybkość i skuteczność działania oraz bezpieczeństwo dla użytkowników w trakcie stosowania – eliminacja ryzyka poślizgnięć, żrących pozostałości, duszących zapachów i oparów

  • stosowanie efektywnych kosztowo i czasowo sprzętów, technik i środków, wykorzystanie urządzeń i systemów zapewniających oszczędne zużycie środków czystości oraz mydła, papieru, ręczników itd. przez ich optymalne dozowanie

  • efektywność, pojemność oraz łatwość obsługi i możliwość szybkiego napełnienia systemów dozujących

PERS oferuje szeroką gamę skutecznych, efektywnych i oszczędnych w stosowaniu produktów do utrzymania czystości w obiektach użyteczności publicznej różnego rodzaju i wielkości (komunikacja, urzędy, placówki rozrywkowe i kulturalne, kościoły). Wśród nich dostępne są również rozwiązania mające na celu dodatkową ochronę środowiska naturalnego poprzez minimalizację zanieczyszczeń, możliwość biodegradacji, oszczędne stosowanie oraz wykorzystanie materiałów wtórnych.

Efektywność kosztową zapewniają zarówno wysokiej jakości środki czystości i sprzęt jak zastosowanie całościowych rozwiązań (reżimu utrzymania czystości). Redukcji kosztów sprzyja wykorzystanie systemów mat wejściowych ograniczających wnoszenie i przenoszenie zanieczyszczeń w budynkach lub użycie maszyn szorujących, które w połączeniu z odpowiednim wyposażeniem mogą zmniejszyć zużycie środków czystości do 50%. Kompleksowe doradztwo i serwis ze strony ekspertów PERS zapewni dobór optymalnych rozwiązań.

Jesteśmy ekspertem w zakresie profesjonalnej higieny i środków czystości!

Więcej...